Ερευνητικές Εργασίες 2013-2014

Τμήμα Α1 – Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Αθλητισμός, Υγεία, Τεχνολογικές Υποδομές και Τεχνολογικός Εξοπλισμός του Δημού Κηφισίας

Τμήμα Α2 – Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Διαπούλη Λουίζα (Α΄ Τετράμηνο) – Πα?ζη Όλγα (Β΄ Τετράμηνο)
Ελλάδα και Θάλασσα

Τμήμα Α3 – Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαρούγκας Χρήστος
Οι Μαθηματικοί της Αρχαιας Ελλάδος πριν τον Πλάτωνα και μετά τον Αριστοτέλη και το φιλοσοφικό δίπολο Πλάτωνος Αριστοτέλους ή αλλιώς απο που πηγάζει η γνώση.

Τμήμα Α4 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σίσκου Μαριάννα
Τα παιδία παίζει

Τμήμα Β1 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σίσκου Μαριάννα
Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Μικρού Πρίγκιπα.

Τμήμα Β2 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δερμιτζάκη Μαρία
Διερεύνηση εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών ανά τον κόσμο και συγκριτική μελέτη τους σε σχέση με την Ελλάδα.

Τμήμα Β3 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μουχτή Κων/να
Η θέση της γυναίκας διαχρονικά σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες.

Τμήμα Β4 – Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπαλής Δημήτριος
Η αναζήτηση της διαίσθησης των μαθητών μεταξύ τυχαιότητας και αιτιοκρατίας.

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 18 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Στη συνέχεια και μετά τις 24 Ιουνίου θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν το Μ.Δ. σε συγκεκριμένη προθεσμία.
Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ έχουν οι :
α) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.
β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2012 ή 2013, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.
Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα Λύκεια ως εξής :
Όσοι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄, θα απευθυνθούν στο αντίστοιχο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
Όσοι απόφοιτοι- κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 2012 ή 2013 από ημερήσιο ΓΕΛ ή ημερήσιο ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους.
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 90% για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 10% για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Και για τις δυο κατηγορίες υποψηφίων, σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Για λεπτομερείς οδηγίες κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο
Κατεβάστε το Μηχανογραφικό Δελτίο 2014

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Όλοι οι υποψήφιοι από την 13-6-2014 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ), λήγει στις 10-7-2014 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ ενώ
η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ), για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑ, λήγει στις 14-8-2014.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014 2015 (6ΖΩ7ΟΠ-Χ9Ε)

Εικονική Επιχείρηση «Baby CheckApp»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», που οργανώνεται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), το σχολείο μας δημιούργησε κατά το σχολικό έτος 2013-14 την εφαρμογή «Baby CheckApp» . Πρόκειται για μια εφαρμογή για κινητά android η οποία απευθύνεται σε έγκυες γυναίκες ή σε οικογένειες με παιδιά έως 6 ετών.

Η ομάδα μας προκρίθηκε στην τελική φάση του Πανελλαδικού Διαγωνισμού «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2014» ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 25/06/2015 για 8η συνεχή χρονιά, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις  του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος ? DEREE, Γραβιάς 6 στην Αγία Παρασκευή, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
Σκοπός της εφαρμογής μας είναι να διευκολύνουμε το σύγχρονο γονιό να προγραμματίσει χωρίς άγχος όλες τις εξετάσεις της εγκύου ή/και τα εμβόλια  των παιδιών του μέσω μιας υπενθύμισης που θα έρχεται στο κινητό του εγκαίρως. Έτσι η προληπτική ιατρική μπορεί να εκσυγχρονιστεί περνώντας το κατώφλι της ηλεκτρονικής εποχής.

Συνέχεια

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών 2014 (Ξένες Γλώσσες-Σχέδια-Μουσική)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α? και Β?) οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 21 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα στο Δελτίο Τύπου


Δείτε την εγκύκλιο που αφορά την εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2014

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014

Σύμφωνα με την Φ.251/87123/Β6 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας που αφορά την οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2014, ως εξεταστικό κέντρο για τον νομό Αττικής ορίζεται το 3ο ΓΕΛ Πειραιά (Κ. Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, τκ.18545, τηλ.2104122916 & 2104132494)
Υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στα Λύκεια για συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων πρέπει να έχει γίνει το αργότερο εντός τριών ημερών  από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος, από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας

Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελληνίων Εξετάσεων 2014

Σύμφωνα με το 12299/6-5-2014 έγγραφο της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας ως εξεταστικό κέντρο για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών ορίζεται για τους μαθητές του Σχολείου μας  το 2ο  ΓΕΛ  Αμαρουσίου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 125, Μαρούσι Τ.Κ. 15125,Τηλ.:  210-8028034, 210-6129101, φαξ 210-8028034)

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο

Πρόγραμμα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2014-2015

Ανακοινώθηκε από την ΔΔΕ Β΄ Αθήνας  το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α. ) του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
Επισημαίνεται ότι όλες τις μέρες οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις 8:00 π.μ.
Κατεβάστε τις οδηγίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ