Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή στην Χάγη στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος THIMUN

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκδρομής στην Χάγη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα THIMUN, όπως δημοσιεύτηκε στην σελίδα της ΔΔΕ Β΄Αθήνας , το Σχολείο έλαβε τις εξής προσφορές:

@HOLIDAYS

HAPPYDAYS

IQHOLIDAYS

MAZI

sm!le@cadimos

VLASSOPOULOS

Επελέγη η προσφορά του τουριστικού γραφείου sm!le@cadimos.

Επιλογή προσφοράς για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN, όπως δημοσιεύτηκε στη σελίδα της ΔΔΕ Β΄Αθήνας, το Σχολείο έλαβε τις εξής προσφορές:

Επελέγη η προσφορά του τουριστικού γραφείου sm!le@cadimos.

Επιλογή προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά, όπως δημοσιεύτηκε στη σελίδα της ΔΔΕ Β΄Αθήνας, το Σχολείο έλαβε τις εξής προσφορές:

Happy_days

Manessis

VLASSOPOULOS

Επελέγη η προσφορά του τουριστικού γραφείου Vlassopoulos.