Επίδοση απολυτήριων τίτλων και ελέγχων ετήσιας επίδοσης Γ΄ Λυκείου

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης και οι απολυτήριοι τίτλοι  των μαθητών της Γ΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ Κηφισιάς, θα δίνονται, τη Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 (08:30-13:30).

Από τη Διεύθυνση

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Σύμφωνα με το υπ” αριθ.  Φ251/106357/Α5 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων,

για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο και ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Παρασκευή 8-7-2016), τα Λύκεια θα λειτουργήσουν ως εξής :

-               Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την  Τετάρτη 6-7-2016 και την Παρασκευή 8-7-2016, με την παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 2 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επίδοση ελέγχων ετήσιας επίδοσης Α΄ και Β΄ Λυκείου

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ Κηφισιάς, θα δίνονται, από τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 (09:00-13:30).

Από τη Διεύθυνση

Από τις 24/6 έως τις 8/7 η οριστικοποίηση των μηχανογραφικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 23 Ιουνίου η εφαρμογή «Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου» δεν θα είναι διαθέσιμη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες.

Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου η εφαρμογή θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία και θα έχει προστεθεί και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής ? οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων 2016. Οι υποψήφιοι, δηλαδή, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ? να οριστικοποιούν το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής ? οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων 2016 θα είναι από την Παρασκευή 24 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου.

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

            Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

           Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 8-6-2016. Όλοι οι υποψήφιοι από την 8-6-2016 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος ΣΤ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Δ)  κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

           Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 7-7-2016.

           Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 18-8-2016.

            Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών που βρίσκεται στη Γρ. Λαμπράκη 150 ? Πειραιά και στα τηλέφωνα: 2131371480, 1481, 1421, 1296, 1226 καθώς και στα τηλέφωνα  που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

              Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για  εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους. Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές των Λυκείων ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη.

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Προκήρυξη

Εγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στατιστικά στοιχεία πανελλαδικών ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ Σύστημα

Απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2016.

Στατιστικά στοιχεία πανελλαδικών εξετάσεων ΝΕΟ 2016

Στατιστικά στοιχεία πανελλαδικών εξετάσεων ΠΑΛΑΙΟ 2016

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο αριθμός εισακτέων στις σχολές της Πυροσβεστικής

Καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι θέσεις για την Ανθυποπυραγών είναι συνολικά 40 αλλά από αυτές οι 26 θα διεκδικηθούν από υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών με το νέο σύστημα.

Στη Σχολή Πυροσβεστών ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται σε 93 και όλες θα διεκδικηθούν από υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών ενώ οι 10 εξ αυτών θα αφορούν τις τρεις ειδικές κατηγορίες.

Σχολή Ανθυποπυραγών

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 καθορίζεται σε σαράντα (40). Από τον αριθμό αυτό:

α) Ποσοστό 20%, δηλαδή οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α ?144), όπως έχει τροποποιηθεί, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στον . 4249/2014 (Α ?73).

β) Ποσοστό 15%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 4% , δηλαδή μια (1) θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ ? και στ ? της παραγράφου Β ? της υπ? αριθ. Φ.253.1/69267/Α/22-4-2016 Απόφασης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ? αριθ. Φ253.1/44654/Α5/15?3?2016 υπουργικής απόφασης:

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016?2017» (Β ?685) θα καλυφθεί από υποψηφίους που θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, με το παλαιό σύστημα (ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ?τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (Χ?ΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2014, 2015), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των ανωτέρω κατηγοριών θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον συνολικό αριθμό θέσεων πυροσβεστών, υπαρχιπυροσβεστών, αρχιπυροσβεστών και πυρονόμων που θα συμμετάσχουν το σχολικό έτος 2015?2016 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193?Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50?Α ?) (νέο σύστημα εισαγωγής).

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή είκοσι έξι (26) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ? τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ? ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ . 44/2016 (Α ?68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ?ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ?68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1 στ (Γ ?ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ . 44/2016 (Α ?68).

α) Με σειρά επιτυχίας: 23

β) Α ? ειδικής κατηγορίας: 1

γ) Β ? ειδικής κατηγορίας: 1

δ) Γ ?ειδικής κατηγορίας: 1

ΣΥΝΟΛΟ: 26

Πυροσβεστών

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε ενενήντα τρεις (93).

Α) Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ? τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016:

α) Με σειρά επιτυχίας: 83

β) Α ? ειδικής κατηγορίας: 3

γ) Β ? ειδικής κατηγορίας: 5

δ) Γ ?ειδικής κατηγορίας: 2

ΣΥΝΟΛΟ: 93

Θέσεις ανθυποπυραγών

Θέσεις πυροσβεστών

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών για τα Γενικά Λύκεια

Οι βαθμολογίες για τα Γενικά Λύκεια (Νέο και Παλαιό Σύστημα) και για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ομάδα Β’), χωρίς τις Επαναληπτικές Εξετάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διέυθυνση  http://results.it.minedu.gov.gr/

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.