ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων για συμμετοχή στις  πανελλήνιες εξετάσεις 2019 ορίζεται από σήμερα Τετάρτη 20/3 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή  29/3.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed
2019_3_19_Φ_251_42291_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ _2019 ΜΕ ΑΔΑ_signed

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ 2019 ME ΜΟΥΣΙΚΑ