Επιλογή προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου

Για την πραγματοποιήση της εκπαιδευτικής τριήμερης εκδρομής της Α΄ Λυκείου στην Σύρο ελήφθησαν οι ακόλουθες προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία.
Vlassopoulos
Grefis
Manessis
HappyDays
Unique
TravelWay
Ως πιο συμφέρουσα κρίθηκε η προσφoρά του TravelWay.
Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο