Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2024

ΕΞΕ – 55074 – 2024 – Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024.

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

249 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ 2024
249 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ_ΕΞΕΤΑΖ_ΣΤΑ_Β_Κ_&_Ε_Ε_Κ_2024_ΔΔΕ_Β΄ΑΘΗΝΑΣ_signed
9ΣΤ546ΝΚΠΔ-ΦΛΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024

ΕΞΕ – 52202 – 2024 – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024
2024_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
66Λ346ΝΚΠΔ-ΝΥ2

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οδηγίες _πρόγραμμα_ΤΕΦΑΑ_2024 docx-1-1.pdf.signed
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ (1)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΦΑΑ 2024 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 20.5.2024