Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών & Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΕΞΕ-15195-2024-Ενημέρωση-για-την-έκδοση-προκήρυξης-διαγωνισμού-για-τ.κής-Ασ

Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. από τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

ATT64638
Διευκρινι-σεις και παραδει-γματα σχετικα- με το μα-θημα Μουσικη- Αντι-ληψη- Θεωρι-α και Αρμονι-α
ΦΕΚ 2858-28.12.2015 (απο-σπασμα)-Συ-μβολα αρμονικω-ν βαθμι-δων

Ενημέρωση υποψήφιων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025

240131_ΕΞΕ-9825-2024-Ενημέρωση-υποψηφίων-σχετικά-με-προκήρυξη-διαγωνισμού-επιλογής-για-τις-Στρατιωτικές-Σχολές-ακαδ-έτους-2024-2
Θέμα: Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2024_ΑΔΑ ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ
1

 

 

Συμμετοχή Υποψηφίων στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2024_ΑΔΑ 9ΛΗΧ6-6ΡΘ
2024_01_23 _Φ251_7175_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2024_ΑΔΑ 62ΠΩ46ΝΚΠΔ-ΩΨ9

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Σχολών, Τμημάτων ή Μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

ΕΞΕ – 144394 – 2023 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251 139828 Α5 6-12-2023 (ΦΕΚ 7022 Β 13-12-2023) Υπουργικ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_13678-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ (1)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ ΓΙΑ_ ΓΡΑΠΤΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ_ΜΕ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΧΡΟΝΟΥ (1)
ΦΕΚ B 897_Φ251-22806-Α5-2021_ YA

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση – Δήλωση υποψηφίων μαθητών/-τριών για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ Υποψήφιος 2024
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΓΕΛ για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024
ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2024
ΕΞΕ – 136798 – 2023 – Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 – Έκδοση 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2024

 

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σε Σχολές Λιμενικού Σώματος κ.α.

ΕΞΕ – 132268 – 2023 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος- στις Στρατιωτικές Σχολές- στις Σχο