Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ_ΕΞΕΤΑΖ_ΣΤΑ_Β_Κ_&_Ε_Ε_Κ_2024_ΔΔΕ_Β΄ΑΘΗΝΑΣ_signed
9ΣΤ546ΝΚΠΔ-ΦΛΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ