Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κατεβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου με θέμα:

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και
αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΒΕΙ69-ΥΡΔ-signed

Ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου – υποψηφίων με το 10%

Κατεβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα
Α. εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας, και τα επιστημονικά πεδία.
Β. πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

2012_12_6_Φ_251_154284_Β6_ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ_ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2013

Αριθμός εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κατεβάστε την εγκύκλιο σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
2012_12_6_Φ_251_154288_Β6_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΣΤΥΝ, ΠΥΡΟΣΒ 2013

Πρόσκληση στρατευσίμων κλάσεως 2016

Κατεβάστε το έγγραφο της Στρατολογικής υπηρεσίας Αθήνας, σχετικά με την υποχρέωση των στρατεύσιμων κλάσης 2016 (γεννηθέντων το 1995) για κατάθεση δελτίου απογραφής.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2013. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 2016