Αριθμός εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κατεβάστε την εγκύκλιο σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
2012_12_6_Φ_251_154288_Β6_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΣΤΥΝ, ΠΥΡΟΣΒ 2013