ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Υπενθυμίζεται στους γονείς/κηδεμόνες, καθώς και στους Διευθυντές/ντριες  των ΓΕ.Λ. ότι η εκτυπωμένη αίτηση για την ανανέωση της εγγραφής των μαθητών/τριών δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί άμεσα στα ΓΕ.Λ. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019).

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΞΕ - 103328 - 2019 - Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019

Σας γνωρίζεται ότι, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr, τροποποίηση του Παραρτήματος Α  της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές  Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μόνο ως προς το εδάφιο « ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Tropopoiisi_13_06_2019

Σας γνωρίζεται ότι, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr, τροποποίηση της παραγράφου 3α του ΚΕΦ.VI «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)» της προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως προς τις « Βεβαιώσεις Ικανότητας Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.»

Tropopoiisi_24_06_2019

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών της Α και Β Λυκείου θα δίνονται από την Πέμπτη 20/6/2019 μέχρι την Παρασκευή 28/6/2019 από τις 09:00-13:00.

Τα απολυτήρια των αποφοίτων της Γ Λυκείου θα δίνονται από την Παρασκευή 21/6/2019 μέχρι την Παρασκευή 28/6/2019 κατά τις ίδιες ώρες.

Από τη Διεύθυνση

Επίδοση Ελέγχων Προόδου Α΄ και Β΄ Λυκείου – Απολυτηρίων Τίτλων Γ΄ Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των Ελέγχων Προόδου της Α΄ και Β΄ Λυκείου και των Απολυτήριων Τίτλων της Γ΄ Λυκείου θα γίνεται από την Παρασκευή 21/6/2019 μέχρι και την Παρασκευή 28/6/2019, από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.