Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2024_ΑΔΑ 68ΗΧ6-4ΞΟ