Πρόγραμμα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2014-2015

Ανακοινώθηκε από την ΔΔΕ Β΄ Αθήνας  το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α. ) του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
Επισημαίνεται ότι όλες τις μέρες οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις 8:00 π.μ.
Κατεβάστε τις οδηγίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ