Ερευνητικές Εργασίες 2013-2014

Τμήμα Α1 – Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαραλαμπίδης Γεώργιος
Αθλητισμός, Υγεία, Τεχνολογικές Υποδομές και Τεχνολογικός Εξοπλισμός του Δημού Κηφισίας

Τμήμα Α2 – Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Διαπούλη Λουίζα (Α΄ Τετράμηνο) – Πα?ζη Όλγα (Β΄ Τετράμηνο)
Ελλάδα και Θάλασσα

Τμήμα Α3 – Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαρούγκας Χρήστος
Οι Μαθηματικοί της Αρχαιας Ελλάδος πριν τον Πλάτωνα και μετά τον Αριστοτέλη και το φιλοσοφικό δίπολο Πλάτωνος Αριστοτέλους ή αλλιώς απο που πηγάζει η γνώση.

Τμήμα Α4 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σίσκου Μαριάννα
Τα παιδία παίζει

Τμήμα Β1 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σίσκου Μαριάννα
Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Μικρού Πρίγκιπα.

Τμήμα Β2 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δερμιτζάκη Μαρία
Διερεύνηση εκπαιδευτικών συστημάτων χωρών ανά τον κόσμο και συγκριτική μελέτη τους σε σχέση με την Ελλάδα.

Τμήμα Β3 – Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μουχτή Κων/να
Η θέση της γυναίκας διαχρονικά σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες.

Τμήμα Β4 – Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπαλής Δημήτριος
Η αναζήτηση της διαίσθησης των μαθητών μεταξύ τυχαιότητας και αιτιοκρατίας.