Παράδοση Απολυτήριων και Βεβαιώσεων Πρόσβασης – Υποστήριξη Μηχανογραφικού Δελτίου

Η παράδοση των Απολυτήριων και των Βεβαιώσεων Πρόσβασης για τους απόφοιτους της Γ΄ Λυκείου θα γίνει την Παρασκευή 4 Ιουλίου, 12:00 με 14:00.
Επιπλέον, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη Δευτέρα 14-7-2014, μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.).
Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συμπλήρωση του δελτίου τους ή ενδεχομένως χρειαστούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την υποβολή του, μετά τις 4-7-2014 και μέχρι τις 14-7-2014 το Σχολείο μας θα λειτουργήσει, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου, ως εξής :

  •  Την Τετάρτη 9-7-2014 θα λειτουργήσει σύμφωνα με την προγραμματισμένη εφημερία.
  • Επιπλέον την Τρίτη 8-7-2014, την Παρασκευή 11-7-2014 καθώς και τη Δευτέρα 14-7-2014  θα επιτρέπεται στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.