Εργαστήριο Πληροφορικής Linux/LTSP

EdubuntuΤο Σχολικό Εργαστήριο το σχολικό έτος 2012-13 λειτουργεί χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με βάση την έκδοση 12.04 (Precise) της διανομής  Ubuntu του λειτουργικού συστήματος GNU/Linux.
Συνέχεια