Εργαστήριο Πληροφορικής Linux/LTSP

EdubuntuΤο Σχολικό Εργαστήριο το σχολικό έτος 2012-13 λειτουργεί χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με βάση την έκδοση 12.04 (Precise) της διανομής  Ubuntu του λειτουργικού συστήματος GNU/Linux.

Η λύση προτείνεται και υποστηρίζεται από την Τεχνική Στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, και από την ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην ανάπτυξή της.
Δείτε και άλλα σχολεία που την αξιοποιούν, και τα αναμενόμενα οφέλη


View Σχολεία που χρησιμοποιούν τη λύση ΕΛ/ΛΑΚ της Τεχνικής Στήριξης in a larger map

Σχολιάστε