Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα, 9-15 Δεκεμβρίου 2013

Το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς συμμετέχει στην παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που συντονίζει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Code.org . To Code.org προωθεί την διδασκαλία της Επιστήμης Υπολογιστών στα σχολεία των ΗΠΑ, πρεσβεύοντας την άποψη ότι θα πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία σαν βασικό αντικείμενο στα πλαίσια των μαθημάτων των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών  και της Τεχνολογίας (STEM).  Αυτή την χρονιά το Code.org υλοποιεί την «Ώρα Κώδικα» στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην εκπαιδευτική εβδομάδα για την Eπιστήμη των Η/Υ & Πληροφορικής. H Ώρα του Κώδικα αποσκοπεί στο να παροτρύνει οποιονδήποτε να δει ότι μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την Επιστήμη της Πληροφορικής με το σύνθημα

«Όλοι μπορούν να προγραμματίσουν».

Mεταβείτε στην φόρμα εγγραφής του Σχολείου μας στο code.org και εγγραφείτε για να συμμετέχετε στην εισαγωγική δραστηριότητα

Δείτε την προτεινόμενη από το Σχολείο μας δραστηριότητα για μαθητές της Γ” Λυκείου της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΠΠ

ή πατήστε Συνέχεια για να διαβάσετε περισσότερα.
Συνέχεια

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη

Οι δυνατότητες της πρόσβασης στο υλικό ενός μαθήματος,  η παρακολούθηση της προόδου της διδασκόμενης ύλης και των παραδόσεων εργασιών, η  διατύπωση αποριών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες (αυτο) αξιολόγησηςείναι μερικά από τα ζητούμενα του Ψηφιακού Σχολείου. Επιπλέον, η εισαγωγή του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας που απαιτεί τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή ομαδοκεντρικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ είναι μερικά από τα ζητήματα που μαθητές και καθηγητές μπορούν να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου ( Learning Content Management Systems).
Συνέχεια