Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα, 9-15 Δεκεμβρίου 2013

Το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς συμμετέχει στην παγκόσμια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που συντονίζει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Code.org . To Code.org προωθεί την διδασκαλία της Επιστήμης Υπολογιστών στα σχολεία των ΗΠΑ, πρεσβεύοντας την άποψη ότι θα πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία σαν βασικό αντικείμενο στα πλαίσια των μαθημάτων των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών  και της Τεχνολογίας (STEM).  Αυτή την χρονιά το Code.org υλοποιεί την «Ώρα Κώδικα» στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην εκπαιδευτική εβδομάδα για την Eπιστήμη των Η/Υ & Πληροφορικής. H Ώρα του Κώδικα αποσκοπεί στο να παροτρύνει οποιονδήποτε να δει ότι μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την Επιστήμη της Πληροφορικής με το σύνθημα

«Όλοι μπορούν να προγραμματίσουν».

Mεταβείτε στην φόρμα εγγραφής του Σχολείου μας στο code.org και εγγραφείτε για να συμμετέχετε στην εισαγωγική δραστηριότητα

Δείτε την προτεινόμενη από το Σχολείο μας δραστηριότητα για μαθητές της Γ” Λυκείου της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΠΠ

ή πατήστε Συνέχεια για να διαβάσετε περισσότερα.

Ο τίτλος του προωθητικού video της Ώρας του Κώδικα έχει τον τίτλο
«Τι δεν διδάσκουν τα περισσότερα σχολεία»

Εκτός από το ότι η Επιστήμη των Υπολογιστών είναι ένα συναρπαστικό, και για μερικούς ανθρώπους διασκεδαστικό πεδίο, η παγκόσμια εκστρατεία του Code.org εξηγείται, όπως και τα περισσότερα πράγματα σήμερα, και με οικονομικούς όρους. Η προβολή των αναγκών της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με τον ρυθμό αποφοίτων στην Επιστήμη Υπολογιστών αποκαλύπτει ένα κενό 1.000.000 θέσεων εργασίας σε σχέση με τους αποφοίτους, το οποίο απεικονίζεται στον δικτυακό τόπο του http:://code.org/stats

και το οποίο είναι ζωτικής σημασίας ακόμα και για μια οικονομία όπως οι ΗΠΑ.
Όλα αυτά θεώρησε καλό να τα εξηγήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος Obama, ακολουθούμενος από τους πολιτικούς του αντιπάλους

Tα αιτήματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για την Επιστήμη Υπολογιστών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ανάλογα με αυτά που διατυπώνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τόσο το  εκπαιδευτικό μας σύστημα όσο και την οικονομία μας και για την περίπτωση της Ελλάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα τόσο προφανή, ακόμα και τώρα, εφαρμόζονται στην πράξη.

Την εβδομάδα 9 με 15 Δεκεμβρίου το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς θα συμμετέχει στην Ώρα του Κώδικα με εκδηλώσεις στο εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ του σχολείου όπου θα παρέχεται πρόσβαση στον ιστοχώρο του σχολείου στο code.org.
Επιπλέον συνεισφέρουμε με την δική μας δραστηριότητα που αφορά της μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, με το όνομα ΩΡΑ ΚΩΔΙΚΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΠΠ που απευθύνεται σε μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ” Λυκείου.
Όποιο μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητής, γονιός ή καθηγητής ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να συμμετέχει στην Ώρα του Κώδικα μπορεί να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο καθηγητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σχολιάστε