Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το έτος 1996) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Η Στρατολογική  Υπηρεσία ενημερώνει τους στρατεύσιμους της κλάσης 2017 (γεννημένοι το έτος 1996)  ότι υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής  στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από 2 Ιανουαρίου 2014  μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2017
Δείτε την σχετική σελίδα της Στρατολογίας

Κατεβάστε το υπόδειγμα Δελτίου Απογραφής