Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη

Οι δυνατότητες της πρόσβασης στο υλικό ενός μαθήματος,  η παρακολούθηση της προόδου της διδασκόμενης ύλης και των παραδόσεων εργασιών, η  διατύπωση αποριών χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες (αυτο) αξιολόγησηςείναι μερικά από τα ζητούμενα του Ψηφιακού Σχολείου. Επιπλέον, η εισαγωγή του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας που απαιτεί τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή ομαδοκεντρικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ είναι μερικά από τα ζητήματα που μαθητές και καθηγητές μπορούν να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου ( Learning Content Management Systems).
Συνέχεια