Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κατεβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου με θέμα:

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και
αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΒΕΙ69-ΥΡΔ-signed