ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

 

Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ                                             Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ¨ΚΑΤ¨: ΝΙΚΗΣ 2 ,Τ.Κ : 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ                                             ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2132086212 FAX : 2132086342                                                                  Email : Sxoli @ kat-hosp.gr

ΚΗΦΙΣΙΑ :14/05/2019

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019- 2020

Στo ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Α ¨ ΚΑΤ¨ θα γίνουν νέες εγγραφές αποφοίτων λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος  2019-2020 , από : 01/09/2019 -15/09/2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2132086212                                                                                    Email: www. Sxoli @ Kat-hosp.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αίτηση συμμετοχής ( παρέχεται από το Δ.Ι.Ε.Κ )

  1. Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος αυτού, ημεδαπής ή αλλοδαπής
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ( άδεια διαμονής ).
  3. Α.Μ.Κ.Α υποψηφίου.
  4. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
  5. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
  6. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

Προκήρυξη ∆ιαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

65OM6-161