Εισαγωγή την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από  σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καλούνται να απευθυνθούν σε μια από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό βεβαίωσης της πάθησής τους.
Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών είναι από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας
EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΑ_2014