Συμμετοχή Τμήματος Α2 σε Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2024 οι μαθητές/-τριες του Τμήματος Α2 συμμετείχαν σε πανελλήνια σχολική έρευνα που οργάνωσε το ΕΠΙΨΥ – Ερευνητικό Κέντρο της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. – με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση ουσιών, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές και την ψυχοκοινωνική υγεία» (Έρευνα ESPAD – Ελλάδα). Η έρευνα πραγματοποιείται στη χώρα μας κάθε τετραετία τα τελευταία 40 χρόνια (από το 1984), αποτελεί το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής έρευνας «European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs» στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις σημαντικότερες πηγές συλλογής στοιχείων για τις συνήθειες των εφήβων, ιδιαίτερα εκείνες που θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο. Εστιάζει στο κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνευματωδών, τη χρήση ουσιών και την υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το στοιχηματισμό / τζόγο. Τα ευρήματά της αξιοποιούνται στο σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής της ψυχοκοινωνικής και σωματικής υγείας των εφήβων.