Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ τάξης στη Μεσσηνία

Για τη διεξαγωγή της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης στη Μεσσηνία
(με διαμονή στην Καλαμάτα) που θα διεξαχθεί από 28/03/2024 έως 30/03/2024, το
σχολείο, κατόπιν Προκήρυξης που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Β΄
Αθήνας, έλαβε οικονομικές προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:
Μέσα από τη θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία, επιλέχτηκε η προσφορά του
ταξιδιωτικού γραφείου «Happy Days Travel». Παρατίθεται το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και το Αναλυτικό Πρόγραμμα επισκέψεων της εκδρομής.