Επίδειξη αποκομμάτων τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων 2016

Οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να προσέρχονται στο 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς για να δουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λάβουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις από  15 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου