Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ.:Φ.26.2/9138/19-5-2016 έγγραφο της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας  ορίζεται ως εξεταστικό κέντρο του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών , για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο μας, το:

1ο ΓΕΛ Πεύκης 

Λεωφ. Ειρήνης 34,

Πεύκη,

Τ.Κ. 15121,

τηλ.: 210-8064586, φαξ: 210-8064586