ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

   ΤΟΠΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ:

Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης «Στέλιος Κυριακίδης» ? Καλλιγά 77, Φιλοθέη .

 Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

08.30 έως 11:00 για τα αγόρια

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

08.30 έως 11:00 για τα κορίτσια

Οι υποψήφιοι/ες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας στο παραπάνω Γυμναστήριο.

Η είσοδος στο Γυμναστήριο επιτρέπεται Μ Ο Ν Ο στους υποψηφίους .

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

1. Δυο (2) πρόσφατες μικρές φωτογραφίες .

2. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία                             

3. Πρόσφατο καρδιογράφημα                                                           

4. Πρόσφατη βεβαίωση οπτικής οξύτητας για κάθε οφθαλμό             

( Σημείωση : για το 2, 3,4 από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή     ιδιώτη γιατρό.

ΜΕ ιατρική γνωμάτευση)

5. Δελτίο εξεταζομένου.

6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και

7. Στυλό για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής, Έλλης 3 Χαλάνδρι και στα τηλέφωνα :210- 6396163 ? 210-6081208.

Από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2015 πληροφορίες θα δίνονται στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης και στα τηλέφωνα 210-6812450 ?210- 6841218.                   

                                                                                            Ο Δ/ντής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ