Η εγκύκλιος των στρατιωτικών σχολών για το 2014

Δημοσιεύτηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας η εγκύκλιος  για τους υποψηφίους για τις στρατιωτικές σχολές για το 2014.
Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των υποψηφίων περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές ημερομηνίες
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου 2014
(Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης- ΔΑΕ/Β1).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: έως 30 Μαΐου 2014.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου 2014
(Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης- ΔΑΕ/Β1).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος ? χρόνος) : 13 Ιουνίου 2014.

Κατεβάστε την Εγκύκλιο Στρατιωτικών Σχολών 2014

Δελτίο Τύπου – Διευκρινιστικές Οδηγίες