Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και υποψηφίων για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε  έγγραφο – εγκύκλιο  για την ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και υποψηφίων για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση σχετικά

Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10%

Κατεβάστε την εγκύκλιου του Υπουργείου