Επιλογή προσφοράς για επταήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Μιλάνο

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης αντιπροσωπείας του σχολείου στο MUN στο Μιλάνο ελήφθησαν οι ακόλουθες προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία.
ImaginationTravel
KefiTours
HappyDaysTravel

Ως πιο συμφέρουσα κρίθηκε η προσφορά του Imagination Travel
Σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό οι συμμετέχοντες στην εκδρομή καλύπτονται από το υπ” αρίθμ 10998491 συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης με την Generali Hellas AE.