Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οδηγίες _πρόγραμμα_ΤΕΦΑΑ_2024 docx-1-1.pdf.signed
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ (1)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΦΑΑ 2024 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 20.5.2024