Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών & Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΕΞΕ-15195-2024-Ενημέρωση-για-την-έκδοση-προκήρυξης-διαγωνισμού-για-τ.κής-Ασ