Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_13678-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ (1)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ ΓΙΑ_ ΓΡΑΠΤΗ_ΕΞΕΤΑΣΗ_ΜΕ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΧΡΟΝΟΥ (1)
ΦΕΚ B 897_Φ251-22806-Α5-2021_ YA