Διαδικασίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2013

Κατεβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και τα συνημμένα αρχεία που αφορούν

Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και
Β. Υπαγωγή των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ? Διαδικασία και δικαιολογητικά.
Γ. Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2013 Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2013
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 2013
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2013
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 2013
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ 2013
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2013
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ 2013