ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών της Οικονομικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας στις 2/2 και στις 4/2 παρουσιάσεις του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά αντίστοιχα. Σκοπός μας ήταν να καταρτίσουμε τους μαθητές μας με τις απαραίτητες γνώσεις για το κάθε τμήμα ώστε να κάνουν τη σωστή επιλογή σχολής όταν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής κο Δ.Καρλή για τη διαδικτυακή του παρουσίαση όσο και τον κο Α.Καλλίρη και την κα Ο.Σιδέρη για τη δια ζώσης ενημέρωση των μαθητών μας για το Πανεπιστήμιο Πειραιά.