Ενημέρωση μαθητών Β Λυκείου

Από Δευτέρα 25/5 όσοι μαθητές της Β Λυκείου δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση μη παρακολούθησης των μαθημάτων, θα πρέπει να έρχονται στο σχολείο καθημερινά βάση του ισχύοντος προγράμματος.

Ως εκ τούτου το προηγούμενο πρόγραμμα παρακολούθησης κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και κάθε Τρίτη-Πέμπτη, καταργείται.