Ενημέρωση μαθητών Γ Λυκείου

Αφορά μόνο τους μαθητές της Γ Λυκείου που δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση που δικαιολογεί τις απουσίες τους λόγω κορωνοϊού.

Από Τρίτη 19/5 οι μαθητές της Γ Λυκείου, που δεν έχουν προσκομίσει την ανωτέρω δήλωση, θα παρακολουθούν καθημερινά τα μαθήματα βάση του ισχύοντος σχολικού προγράμματος.