ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 7/10

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αν το σχολείο λειτουργήσει τη Δευτέρα 7/10, τα μαθήματα θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα της Πέμπτης 3/10.