ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ

Κατόπιν αυτοψίας από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς τους ότι ο χώρος του αμφιθεάτρου καθώς και ο χώρος άθλησης – αύλησης, όπου βρίσκονται οι μπασκέτες, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

Απαγορεύεται να εισέρχεστε στους συγκεκριμένους χώρους λόγω μεγάλης επικινδυνότητας αυτών.