Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

2018_05_30_Φ_251_88273_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2018-ΑΔΑ-Ω7ΩΣ4653ΠΣ-3ΥΓ7837