Ορισμός Εξεταστικού Κέντρου και Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τη διενέργεια του Διαγωνισμού EUROSCOLA

Α)  Εξεταστικό κέντρο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού EUROSCOLA θα είναι  το 2ο ΓΕ.Λ. Αγ. Παρασκευής, Υακίνθου 25, Αγ. Παρασκευή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6081953.

Β)  Η  Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου θα αποτελείται από τους εξής :

Πρόεδρος: Πιλισσάς Ανέστης, Διευθυντής 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής

Μέλος: Κούβαρη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 8ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Χαλανδρίου

Γραμματέας: Δούκα Δέσποινα, Υποδιευθύντρια 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.00΄-16.00΄μ.μ.

Από τη ΔΔΕ Β΄ Αθήνας