Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με την υπ” Αρ. Πρωτ. Φ.251/ 21839 /Α5 εγκύκλιο, το Υπουργείο ενημερώνει για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία
χορήγησης των γνωματεύσεων.
Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές,
καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕ??Υ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται με σχετική αίτηση στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) κατάθεσης της αίτησης δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2015.
Η  διαδικασία χορήγησης και κατάθεσης των γνωματεύσεων για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση και η προθεσμία (έως 25-2-2015) ισχύει και για όσους μαθητές της Γ ? Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποφασίσουν να μη συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις.
Για περισσότερες διευκρινήσεις κατεβάστε την εγκύκλιο
2015_2_9_Φ_251_21839_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ_2015