Επιλογή προσφοράς για την τετραήμερη εκδρομή της Β΄ Λυκείου

Για την πραγματοποιήση της εκπαιδευτικής τετραήμερης εκδρομής της Β΄ Λυκείου στα Ιωάννινα ελήφθησαν οι ακόλουθες προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία.
Imagination
iQHolidays
Nikolaidis
HappyDays
Manessis
Grefis

Ως πιο συμφέρουσα κρίθηκε η προσφoρά του iQHolidays.
Ιδιωτικό συμφωνητικό και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο