ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς  θα ξεκινήσει στις 10.00 π.μ. (3η ώρα).