Επιλογή προσφοράς για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά (12-18/12/2018)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της  πενθήμερης εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά (12-18/12/2018) το σχολείο κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β΄Αθήνας έλαβε τις εξής προσφορές
HappyDays
TravelBug
SmileAcadimos
IQHolidays
Zorpidis

Επιλέγη η προσφορά HappyDays
Ιδιωτικό Συμφωνητικό