Επιλογή προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Χάγη στα πλαίσια του THIMUN

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Χάγη από  27/01 ως  02/02/2019 ( ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝ. ΕΘΝΩΝ ΧΑΓΗΣ-THIMUN) το σχολείο κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β΄Αθήνας έλαβε τις εξής προσφορές
HappyDays
SmileAcadimos
Επιλέγη η προσφορά του Smile Acadimos
Ιδιωτικό Συμφωνητικό