ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοικτό κάθε Παρασκευή 9:00-14:00.

Τη Δευτέρα 09/07 και τη Δευτέρα 16/07 το σχολείο θα είναι ανοικτό 9:00-14:00 για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (παραλαβή κωδικών).