ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ

Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών της Α” και Β” Λυκείου θα δίνονται από την Πέμπτη 21/6/2018 μέχρι την Παρασκευή 29/6/2018 κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Τα απολυτήρια των αποφοίτων της Γ” Λυκείου θα δίνονται από την Παρασκευή 22/6/2018 μέχρι την Παρασκευή 29/6/2018 κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Από τη Διεύθυνση