Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση

ΕΞ - 53125 - 2017 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ